Stappenplan

Reekmans Verandabouw volgt altijd een nauwgezet stappenplan. U weet op ieder moment van het bouwproces waar u aan toe bent:

 • 1ste contact
 • Plaats bezoek en overleg over de specifieke wensen van de klant die als uitgangspunt dienen voor offerte
 • Offerte
 • Bespreking en eventuele bijsturing van offerte en plan tot de klant 100% tevreden is
 • Goedkeuring offerte
 • Contact met gemeentelijke administratie
 • Bouwaanvraag
 • Opmaak dossier → klant → gemeente
 • Actie
  1. Bestelling materialen
  2. Opstellen van de planning
  3. Grondwerken
  4. Definitieve opmeting
  5. Definitieve plaatsing
  6. Afwerking van de veranda

CE-certificaat

Procescertificaat voor de fabricage van aluminium schrijnwerk

Download deel 1 (pdf)
Download deel 2 (pdf)

Certificatie is een middel om via toezicht door een onafhankelijke instelling het vertrouwen te geven in een product, een bouwsysteem, een organisatie of een persoon. Certificatie is eigenlijk de bevestiging van de kwaliteitszorg
die in een bedrijf of organisatie aanwezig is. Men mag zelfs zeggen dat zonder kwaliteitszorg certificatie geen zin heeft.

Het bestaan van een certificatie en het vertrouwen dat daardoor ontstaat, vergemakkelijken de beslissingen die worden genomen bij het toevertrouwen van opdrachten, het voorschrijven van producten in bestekken, de uitvoering en de
controle van werken. Het is als het ware een adelbrief bij de presentatie in de markt.